monica hagebrand

konst contemporary art

…fredagkväll

…söker lugnet…söker ro stillhet bort från larmet…

minns stilla norrlandsskogar lugnet vid sjön…bara stanna i nuet höra vinden…kluckandet mot båtens skrov…